Maszyny RolniczeMaszyny Rolnicze Ładowarki JCB Ładowarki JCB Maszyny Zielonkowe Maszyny Komunalne LETNIE
John Deere Maszyny i Traktory John Deere
maszyny fabrycznie nowe

 

Kategorie
Oferujemy Transport

maszyny rolniczeProducenci

zawartość koszyka:
0 produktów

łączna cena:
0,00 PLN

kupuję
Wyszukiwanie

Czat na żywo
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij
Logowanie

Regulamin Programu „Gwarancja Najniższej Ceny”

1. Celem Programu jest udzielenie Klientom Premium Trade Sp. z o. o. gwarancji najniższej ceny na określone produkty sprzedawane w sklepach „Premium Trade” zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. Organizatorem Programu jest Premium Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Kozenin 53D, 26-332 Sławno, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Program obowiązuje na terenie całego kraju i dotyczy zakupu produktów w sklepie „Premium Trade” w Kozeninie, Grójcu i Kielcach, adresy sklepów udostępnione są na stronie internetowej www.MaszynyFabryczne.pl

4. W Programie mogą wziąć udział wyłącznie Klienci sklepów „Premium Trade”, będący pełnoletnimi osobami fizycznymi, którzy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Z zastrzeżeniem poniższych zapisów.

5. Program przewiduje zwrot różnicy w cenie produktu – dotyczy sytuacji gdy warunki uzasadniające zwrot różnicy zaistniały w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.

6. Warunkiem uzyskania zwrotu różnicy w cenie jest wykazanie przez Klienta, że w stosunku do produktu objętego gwarancją najniższej ceny, istnieje produkt identyczny, dostępny za niższą cenę obowiązującą w okresie trwania Programu. Produktem identycznym jest produkt tego samego modelu czy rodzaju z identycznymi oznaczeniami kodowymi producenta: wersja, seria, rozmiar, kolor oraz o takich samych właściwościach jak produkt objęty gwarancją najniższej ceny, dostępny w sprzedaży na terenie Polski w sklepach sprzedaży detalicznej nie będących sklepami „Premium Trade”. Cena produktu identycznego wyrażona musi być w PLN.

7. Zobowiązanie "Premium Trade" dla programu "Gwarancja Najniższej Ceny" nie dotyczy cen oferowanych przez sprzedawców prowadzących sprzedaż hurtową, wyprzedaż, promocję, oferujących końcówki serii, będących producentami towaru lub będących w likwidacji działalności gospodarczej.

8. Aby otrzymać zwrot różnicy w cenie pomiędzy ceną produktu objętego gwarancją najniższej ceny w sklepie „Premium Trade” należy udać się do punktu sprzedaży sklepu „Premium Trade” z którego pochodzi paragon sprzedaży lub faktura VAT o których mowa w pkt. a) wraz z:

          a) oryginalnym paragonem lub fakturą VAT potwierdzającymi dokonanie zakupu produktu objętego gwarancją najniższej ceny w sklepie „Premium Trade"

          b) oryginałem aktualnej ulotki reklamowej sklepu sprzedaży detalicznej mającego siedzibę w granicach Polski, z której wynika niższa cena produktu identycznego od ceny oferowanej przez dowolny sklep „Premium Trade”. Okres ważności ulotki powinien pokrywać się z datą zakupu towaru przez klienta.

lub

          c) oryginałem aktualnego dokumentu stanowiącego wiążącą ofertę cenową sklepu sprzedaży detalicznej mającego siedzibę w granicach Polski, z którego wynika niższa cena produktu identycznego od ceny oferowanej przez dowolny sklep „Premium Trade”

9. Organizator programu zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokumentów określonych w pkt. 8 niniejszego Regulaminu. Dokumenty uszkodzone lub zniszczone w sposób uniemożliwiający identyfikację ich pochodzenia lub innych danych niezbędnych do stwierdzenia spełnienia warunków niniejszego Regulaminu nie zostaną uwzględnione. W razie stwierdzenia, iż przedstawione przez Klienta dokumenty nie spełniają wymogów określonych w pkt. 8 niniejszego Regulaminu lub też nie spełniają wymogu autentyczności i aktualności Organizator ma prawo odmówić obniżenia ceny lub zwrotu różnicy w cenie.

10. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, że cena produktu identycznego wynikająca z określonych w pkt. 8 niniejszego Regulaminu została celowo zaniżona lub znacznie odbiega od ceny produktu oferowanego w sklepie „Premium Trade” (jest niższa od ceny zakupu towarów od producenta) Organizator ma prawo odmówić zwrotu różnicy w cenie. W przypadku odmowy przez organizatora obniżenia ceny Klient może zakupić towar po obowiązującej cenie lub zrezygnować z zakupu towaru. W przypadku odmowy przez Organizatora zwrotu różnicy w cenie Klientowi, najpóźniej w dniu odmowy zwrotu różnicy w cenie, przysługuje prawo zwrotu towaru i żądanie zwrotu zapłaconej ceny. Zwracany towar winien być nieuszkodzony, kompletny, czysty i nie noszący śladów używania, a także zapakowany w oryginalne opakowanie. Deklaracja klienta powinna mieć formę pisemną.

11. W sytuacji gdy cena produktu zakupionego w sklepie „Premium Trade” będzie wyższa niż cena produktu identycznego, Klient otrzyma zwrot różnicy w cenie na ten produkt.

12. Odbiór różnicy w cenie zostanie przekazany na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w terminie 7 dni. Skorzystanie przez Klienta z obniżenia ceny lub uprawnienia do zwrotu różnicy w cenie jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

13. Każdy Klient może wziąć udział w programie wiele razy, jednakże każdorazowo musi spełnić warunki zawarte w niniejszym Regulaminie oraz wnioskować o inny produkt.

14. Program gwarancji najniższej ceny nie ma zastosowania do produktów identycznych oferowanych w ramach wszelkiego rodzaju wyprzedaży, sprzedaży internetowej, a także towarów objętych przeceną z uwagi na pogorszenie ich jakości lub niską rotację. Towar wraz z deklarowaną ceną nie może wchodzić w skład innego zamówienia lub być jednym z kilku elementów transakcji.

15. W ramach niniejszego Programu gwarancją najniższej ceny objęte są towary jedynie w ilościach standardowo przyjętych dla potrzeb gospodarstwa domowego.

16. W ramach niniejszego Programu gwarancją najniższej ceny objęte są towary będące w stałej ofercie sklepu „Premium Trade”. Program nie dotyczy w szczególności towarów sprowadzanych na zamówienie klientów.

17. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w tym dotyczących niezgodności towaru z umową sprzedaży konsumenckiej.

18. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Programu u kierownika sklepu „Premium Trade”.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu oraz do odwołania Programu w każdym czasie.

20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.11.2014r.

21. W przypadku sytuacji spornych "Premium Trade" może zakupić wskazany przez klienta towar w celu rozstrzygnięcia.

Wniosek o zwrot różnicy w cenie towaru zakupionego w sklepie „Premium Trade” w ramach Programu „Gwarancja Najniższej Ceny" do pobrania: pdf, docx

22. Promocja nie łączy się z innymi promocjami autorstwa Premium Trade Sp. z o. o. Promocja twa do wyczerpania zapasów.


www.MaszynyFabryczne.pl

www.kupujesz.pl www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl